Generalforsamling og fællesspisning

Generalforsamling og fællesspisning 225 225

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Det Gamle Bageri”

torsdag d. 12. august kl. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Vi inviterer samtidig alle medlemmer til efterfølgende fællesspisning.

Klubben giver maden og menuen vil være flæskesteg med tilbehør.

Kom og vær med til en hyggelig aften. Vær med i en snak, hvor vi gerne vil

drøfte, hvordan man kan bruge vore lokaler og lave aktiviteter fremadrettet.

Ifølge vedtægterne skulle generalforsamlingen have været holdt i 1. kvartal 2021.

Covid-19 satte dog en stopper for denne mulighed. Nu må vi mødes igen.

Generalforsamling og fællesspisning vil foregå på

Thyregod Kursuscenter, Skolegade 8

Af hensyn til køkkenet kræves tilmelding til fællesspisningen.

Tilmelding på tlf. / SMS til (oplys navn og antal)

Leif Jensen: 20 22 59 86 eller Ove Pedersen: 21 76 85 82

Tilmeldingsfrist senest tirsdag d. 10. august kl. 12

Som udgangspunkt forventes gyldigt Coronapas 12. august for at kunne deltage.

I vil naturligvis høre nærmere, hvis andet er gældende.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Det Gamle Bageri