Generalforsamling og fællesspisning

Generalforsamling og fællesspisning 225 225

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Det Gamle Bageri”

torsdag d. 7. april kl. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

Vi inviterer samtidig alle medlemmer til efterfølgende fællesspisning.

Klubben giver maden og menuen vil være flæskesteg med tilbehør.

Kom og vær med til en hyggelig aften. Vær med i en snak, hvor vi gerne vil

drøfte, hvordan man kan bruge vore lokaler og lave aktiviteter fremadrettet.

Generalforsamling og fællesspisning vil foregå

i Center Thyregod, Søndergade 27E

Af hensyn til køkkenet kræves tilmelding til fællesspisningen.

Tilmelding på tlf. / SMS til (oplys navn og antal)

Leif Jensen: 20 22 59 86 eller Ove Pedersen: 21 76 85 82

Tilmeldingsfrist senest tirsdag d. 5. april

Bestyrelsen har aftaler med personer, der har indvilget i, at lade

sig opstille ifm. valghandling til bestyrelsesposter.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring med på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen