DGB Generalforsamling – 12. marts 2024

DGB Generalforsamling – 12. marts 2024 225 225

”Det Gamle Bageri” afholder ordinær generalforsamling

tirsdag d. 12. marts kl. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

Vi inviterer samtidig alle medlemmer til efterfølgende fællesspisning.

Klubben giver maden og menuen vil traditionen tro være flæskesteg med tilbehør.

Kom og vær med til en hyggelig aften. Vær med i en snak, hvor vi gerne vil

drøfte, hvordan man kan øge aktivitetsniveauet og bruge vores lokaler.

Generalforsamling og fællesspisning vil foregå

i Multisalen – Center Thyregod, Søndergade 27E

Af hensyn til køkkenet kræves tilmelding til fællesspisningen.

Tilmelding på tlf. / SMS til (oplys navn og antal)

Leif Jensen: 20 22 59 86 eller Ove Pedersen: 21 76 85 82

Tilmeldingsfrist senest fredag d. 8. marts

På valg:

Anette Nissen (modtager genvalg)

Else Speyermann (modtager genvalg)

Dennis Secher (modtager ikke genvalg)

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Det Gamle Bageri – Thyregod

mail@dgb-thyregod.dk

Grundtvigs Plads 3, 7323 Give

hjemmeside: www.dgb-thyregod.dk

facebook: @dgbthyregod.dk